Pille Liblik

Mida annab Claar lahendus koolipidajale?

 

Pille Liblik Võru linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja:

 
“Kuna õppekava arendamine on väga mahukas ettevõtmine, siis Claari voodiagramm andis väga hea ja lihtsa mudeli, kuidas liikuma hakata, et protsess oleks veidikenegi lihtsam. Koolijuhile ja koolipidajale on see tõhus abimees, et saada aimu, mis faasis koolide töörühmad reaalajas on. See on nagu klassikaline Alice Imedemaal – kui sa ei tea, kuhu sa tahad minna, siis pole vahet, kuidas liikuda. Claari abiga mõtlevad meie koolid välja, kuhu tahavad minna ja neil on lühim teekond kasutada. Seejuures on lühim ka sisukaim.”
Taavi Karu

Mida annab Claar terviklahendus koolijuhile?

 

Taavi Karu Võru Kreutzwaldi Kooli juht:

 
“Maailm on viimaste aastate jooksul nii palju muutunud. Me oleme viimastel aastatel elanud kriisist kriisi ja õppekava arendamiseks ei ole põhjalikult aega olnud. Sel aastal oleme võtnud eesmärgiks keskenduda õppekava arendamise töösse põhjalikult ja läbimõeldult. Vaja on vaadata põhjalikult üle, mis üldse tänasel päeval on aktuaalne ja mis mitte. Claari poolt loodud materjalid on väga head arutelu tekkimiseks ja olulisele keskendumiseks. Need on spikriks ja inspiratsiooniks, mitte üks-ühele kasutatavad. Eesmärk on saada kevadeks selline õppekava, mis saab igapäevatöö päriselt töötavaks alusdokumendiks ja selleks on vaja teha kõvasti tööd kogu õppeaasta vältel. Claari materjalide ettevalmistamine on olnud väga suur ja vajalik töö. Kooli õppekava ei saa olla loodud emotsionaalsete arutelude käigus, see peab olema teaduspõhine ja kindla ühise visiooniga.”