Toetame kooli õppekava uuendamise protsessi läbi visuaalse mõtestamise ja lihtsustamise.

MIKS?
Koolil on kohustus kooskõlastada oma õppekava riikliku õppekavaga ja rakendada see hiljemalt 1. septembriks 2024. 

Seda võib võtta, kui kohustust, kuid tegelikult on see koolile võimalus mõtestada läbi oma kooli identiteet ja eripära, tugevused ning areng.
Millist kooli me tahame?
Milline noor lõpetab meie kooli?

See on suur ja mahukas muutuste protsess, mis võib endaga kaasa tuua mitmeid väljakutseid: 

Ajakasutus

Ajapuudust sisulise töö tegemiseks

Vastupanu muutustele

Vastupanu muutustele

Eesmärkide ebaselgus

Erinevaid vaatenurki ühiste eesmärkide juures

Aga saab ka teisiti- inspireerivalt, kaasavalt ja väiksema stressiga.
Selleks pakume koolidele õppekava uuendamise terviklahendust.

Voodiagramm

7-9 kuu jooksul on alates juhtgrupi moodustamisest kuni uue õppekava kehtestamiseni kõik erinevad etapid toetatud töölehtede, juhendite ning abimaterjalidega. See on protsess, mis toetub kooli enda sisemisele inimressursile ja meeskonna pädevusele.

Läbi visuaalse mõtestamise ja lihtsustamise aitame hoida suurt pilti, fookust ning teha vestlused nähtavaks.

Visuaalne lihtsustamine on sõnade, kujundite ja sümbolite kasutamine selleks, et luua tähendust.
Selle tehnika suur pluss ja omapära on metafoorsete teekonnakaartide loomine protsesside toetamiseks ja inimeste kaasamiseks.
Ühelt poolt nii lihtne ja mänguline, samas väga sügava ning sisulise tähendusega.

Visuaalne mõtestamine ja lihtsustamine võimaldab luua:

Protsessid nähtavaks

Selgus

Selgus ja fookus

Ühine arusaam

Ühine arusaam

Koostöine tegutsemine

Koostöine tegutsemine

Meie protsess on eelkõige selleks, et toetada tõhusaid ja edasiviivaid vestlusi, avada loovus ning võimalused lõiminguks. Tulemuste talletamine ja õppekava koostamine toimub siiski kooli enda valitud keskkonnas digitaalselt. 

7. septembril toimusid kõigile huvilistele infominutid, kus sai heita pilgu meie pakutavale protsessile ja visuaalidele. 

 

Kui teha protsess läbi meie abiga, siis on sellel mitmeid boonuseid:

Jagatud visioon

Juhtimispädevuse ja koostööoskuse arendamine/ toetamine

Head suhted

Head suhted kõigi osapoolte vahel

Tugev koolimaine

Tugev koolimaine ja rahulolu

Õpiväljundid

Isiklikust õpiteest ja õpiväljunditest lähtuv
õpe ja lõiming

Üheskoos teiega teeme selle teoks. Meil ei ole probleemi, meil on Claar!

 

Soovi korral võta meiega otse ühendust.