Tuleme koolidele appi, et teha õppekava uuendamise protsess võimalikult valutuks, selgeks ning sisukaks. Pakume terviklahendust, mis toetub kooli enda sisemisele inimressursile ja meeskonna pädevusele.

Voodiagramm

 

Terviklahenduse tugevused:

See on justkui kompass, mis annab ette suuna ja loob raamistiku, millega lähete meeskonnaga sammhaaval teele
ja saate õppekava kevadeks uuendatud;

Voodiagrammi abil näeb nii koolijuht kui meeskond “suurt pilti” ning läbi koostöise tegutsemise tekib meeskonnal
ühine arusaam, kuhu ja kuidas liigutakse; 

Kogu protsess on jaotatud 7-9 kuu peale ja on jagatud väiksemateks etappideks ning niimoodi ei tundu õppekava uuendamine hoomamatu ja lõputu.

 

Claar Education sai alguse töötades NULA inkubaatoris välja nutikat lahendust Eesti ühiskonna jaoks. Keskendusime juhtimisele ja haridusele ning tegime intervjuud üle 30 koolijuhi ja koolide õppe- ning arendusjuhtidega. Meie pakutav terviklahendus sündis intervjueeritavate otsest vajadusest viia õppekava uuendamine läbi kaasavalt ja sisuliselt.

Tervikprotsessi ja toetavate visuaalide, juhiste ning töölehtede sisu väljatöötamisel on koolipidaja arvamust küsitud  Võru linnavalitsuse haridusnõunikult Anita Kikaselt  ja koolijuhina on sisendit andnud Võru Kreutzwaldi Kooli direktor Taavi Karu, kes on õppekava uuendamise protsessiga juba alustanud ja meie pakutavat terviklahendust kasutavad.

Samuti on protsessi kirjelduse koostamist konsulteerinud Pille Liblik, kes aastatel 2017- 2021 juhtis haridus- ja teadusministeeriumis üldhariduskoolide riiklike õppekavade arendust.  Visuaalid on loonud Claar Education eestvedaja Kati Orav, kes 2019. aastal koostöös Pille Libliku ja Sihtasutusega Innove kujundas visuaalideks ka ainevaldkondade pädevused ning individuaalse õpitee põhimõtted. 

Meie protsess on eelkõige selleks, et toetada tõhusaid ja edasiviivaid vestlusi, avada loovus ning võimalused lõiminguks. Tulemuste talletamine ja õppekava koostamine toimub siiski kooli enda valitud keskkonnas digitaalselt. 

Läbi visuaalse mõtestamise ja lihtsustamise aitame hoida suurt pilti, fookust ning teha vestlused nähtavaks.

 

Terviklahenduse sisu

Koolid saavad ligipääsu Google Docs keskkonda, kus on kõik loodud materjalid etappide kaupa. Kool ise otsustab, mida ja kui palju printida on vaja.
Claar Eduation ei saada materjale väljaprinditud kujul!

Terviklahenduse kõiki etappe, nii juhtgrupi kui õpetajate kohtumisi ja arutelusid toetavad
juhised, töölehed ning tabelid. Lisaks on kooli käsutuses:

 

1.  voodiagramm, mis on 7-9 kuud kestva õppekava uuendamise tarbeks loodud terviklik ülevaade protsessist.

 • Abistab koole õppekava uuendamise protsessi edukal elluviimisel;
 • Motiveerib koole otsima vastuseid küsimustele – miks, millal ja kuidas mingeid tegevusi teha; kavandama rollid ja vastutuse;
  keda kaasatakse ja kuhu jõutakse; 

2. õppekava uuendamist toetavad visuaalid, kus on toodud:

 • Ülevaade muutusest riiklikus õppekavas; 
 • Üldpädevused;
 • Piirkondliku eripära/võimaluste kaardistamine.

 

3. Nõustamine ja tugi 

 • Kuni 4 veebikohtumist kestvusega kuni 1,5 tundi. Osalevad erinevate koolide juhtgrupid. Kohtumistel saab protsessi erinevatel etappidel küsida juhendite, töölehtede, toetavate materjalide ja protsessi üldise kulgemise kohta ning jagada kogemust teiste kolleegidega.
  Veebikohtumised on ka ühised õppimise kohad. 
 • Vajadusel kuni 2 individuaalset juhtgrupi veebikohtumist kestvusega 30 min
 • 3 toetavat ja inspireerivat videot
 • Visuaalse mõtestamise ja lihtsustamise veebikoolitus 3,5 tundi

 

4. Klassidepõhised õpitulemused lapse vaatest. Ainult veebipõhised pildid.

 • Igale vanusele oma pilt. Ette on antud kindlad põhjad, mida valida ja kuhu meie sisu lisame. Kui kool soovib piltidele omapärast isikustatud disaini,
  siis tehakse need kokkuleppel lisa raha eest. Ka väljaprindid teeb kool ise, kui seda soovib.

 

7. septembril toimusid kõigile huvilistele infominutid, kus sai heita pilgu meie pakutavale protsessile ja visuaalidele. 

 

Terviklahenduse hind on 2350 eurot, kui tasutakse mitmes osas.

Soodushind korraga tasudes 2150 eurot.

Hetkel ei lisandu hindadele käibemaks.

Väikestele koolidele (kuni 50 õpilast) on hind -10%

Terviklahendus on mõeldud ühele koolile.
See on intellektuaalomand, mida ei tohi ilma Claar Education nõusolekuta paljundada või jagada kolmandate osapooltega. 

 

Terviklahenduse tegelik väärtus on üle 10 000 euro.  Soovime teha selle koolidele võimalikult kättesaadavaks ja tänu sellele on võimalik osta lahendust oluliselt soodsamalt.

Oluline on teada, et see on küll ühekordne protsess, kuid selle mõju ulatub kaugemale. Meie terviklahenduse kaudu on kooli meeskond saanud juhtimis- ja koostööpädevust ning aja- ja fookuse hoidmise oskust. Visuaalse lihtsustamise tehnika õppimine ja kasutamine on andnud igale protsessis osalejale oskuse teha vestlused nähtavaks, luua ja näha suurt pilti ning mõista seoseid ja teha need nähtavaks.

Väljaprindi näidis
Voodiagramm

Terviklahenduse ostmiseks võta meiega ühendust.