Usume, et iga inimene väärib olla julge, loov ja vaimselt terve.

Me propageerime rõõmu ja mängulisust kõiges, mida teeme, olles samas eestvedajaks sügavale mõtlemisele, õppimisele ja tähendusrikastele koostööprotsessidele.

Meie eesmärk on innustada ja õpetada inimesi kasutama joonistamist ja kujutlusvõimet igapäevases mõtlemises, õppimises ja koostöös, aidates seeläbi neil arendada uusi oskusi ja väljendusvahendeid.

Meie missioon

Meie missiooniks on muuta visuaalne mõtestamine ja lihtsustamine inspireerivaks, oluliseks ja kättesaadavaks osaks igapäevaelust ning haridussüsteemidest üle maailma.

Meie visioon

Meie visiooniks on luua maailm, kus iga inimene, olenemata vanusest, taustast või asukohast, oskab kasutada visuaalset mõtestamist ja lihtsustamist tõhusa õppimise, loovuse arendamise ning meeskonnatöö edendamise vahendina. 

Esimese sammuna näeme haridussüsteemi, kus visuaalne lihtsustamine on integreeritud õppekavadesse, kus õpetajad on varustatud vajalike oskuste ja ressurssidega ning õpilased saavad nautida rikkalikumat ja kaasavamat õpikogemust.

Meie väärtused

Kirg visuaalse lihtsustamise vastu

Oleme pühendunud visuaalse lihtsustamise jõu ja potentsiaali propageerimisele. Oleme kirglikud selle suhtes, kuidas see tehnika aitab ideid selgemaks muuta ja aitab kaasa tõhusale õppele ning koostööle.

Ühine arusaam

Kaasamine ja mitmekesisus

Väärtustame kõigi osalejate mitmekesisust ning tunnustame, et igaüks saab anda väärtusliku panuse. Toetame avatust erinevatele vaatenurkadele ja tagame, et meie õppematerjalid ja tegevused oleksid kättesaadavad kõigile.

Koostöine tegutsemine

Innovatsioon ja loovus

Julgustame loovust igas aspektis, olgu selleks uute õpetamismeetodite väljatöötamine, tööriistade loomine või õppematerjalide kujundamine. Oleme avatud uutele ideedele ja valmis pidevalt arenema.

Jagatud visioon

Kvaliteet ja täpsus

Püüdleme alati kõrgeimate standardite poole nii oma sisu kvaliteedi kui ka õpetamismeetodite osas. Oleme täpsed ja hoolikad, et tagada õppijatele parim võimalik kogemus.

Selgus

Jagamine ja kaasatus

Usaldame koostöö ja teadmiste jagamise jõudu. Toetame avatud suhtlust, õppimist üksteiselt ning kogukonna kaasamist, et koos luua paremaid õppevahendeid ja lahendusi.